Eşler arasında yaş farkı boşanma sebebi olabilir mi?

Av. Saide Begüm Feyzioğlu

Yaş farkı bir boşanma sebebi midir? Yargıtay kararları eşler arasındaki yaş farkına nasıl yaklaşmaktadır. Bu kısa yazımızda bu soruların cevabını vereceğiz.

“Ölüm bizi ayırana dek…”

Evlilikte eşler arasında yaş farkı bulunması tek başına geçerli bir boşanma sebebi değildir. Yaş farkı sebebi ile evlilikte çiftler arasında sorunların yaşanıyor olması mümkündür. Ancak bu durumda, yaş farkı bir sebep olarak gösterilemeyecektir. Genel boşanma sebeplerine dayanmak, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına işaret eden başka olguları ispat etmek gerekecektir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu konuda vermiş olduğu 27.11.1996 tarihli 678–832 kararında da bu husus aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

“Terk sebebine dayalı usulüne uygun şekilde açılmış dava yoktur. Yaş farkı tek başına boşanma sebebi olamaz.

Yukarıda da açıklandığı üzere “tek başına” geçerli sebep olamayacak yaş farkı mevzuu, eşler arasında şiddetli geçimsizlik yaratıyor ise, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtı ise, bu hususların ispatı gerekmektedir.


Begüm Feyzioğlu’nun diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Son yazılanlar