Eşlerden Birinin Ağız Kokusu veya Ter Kokusu Boşanma Sebebi Olabilir mi?

Av. Saide Begüm Feyzioğlu

Eşlerden birinin ağzının kokması veya ter kokması boşanma sebebi yapılabilir mi? Bu kısa yazımızda bu sorunun yanıtını arayacağız.

boşanma ter kokusu ağız kokusu

Yargıtay’ın yerleşik içtihatına göre eşlerden birinin ağzının kokması veya ter kokması başlı başına bir boşanma sebebi olarak kabul görmemektedir. Bununla birlikte, kokan eşin uyarılmasına rağmen tedaviden kaçınması (örneğin dişçiye gitmemesi veya diş temizliğine önem vermemesi) ve bu durumun diğer eş açısından evlilik hayatını çekilmez hale getirmesi halinde istenmeyen ağız kokusu boşanma sebebi kabul edilebilir.

Aynı şekilde ter kokusu da başlı başına bir sebep olmaz ancak kişinin uyarılara rağmen deodorant kullanmaktan kaçınması, öz bakımını ihmal etmesi, temel hijyen kurallarına uymaktan kaçınması ve söz konusu hususların diğer eş açısından evlilik hayatını çekilmez hale getirmesi halinde istenmeyen kokular boşanma sebebi olabilir.

Her durumda, tıbbi hususların sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.

Bu konuda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 12.02.2004 tarih 2004/477 E. 2004/1542 K. sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

“Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir. Davalıda var olduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı, bu rahatsızlığın davacı için evlilik birliğini çekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekimlerden oluşan sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. (…) Bu yönler araştırılıp incelenmeden eksik incelemeyle yazlı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.”

Begüm Feyzioğlu’nun diğer yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Son Yazılanlar