Şirketiniz COVID-19 ile Mücadelede Nasıl Fark Yaratabilir?

Begüm Feyzioğlu

COVID-19 ile mücadelede özel sektörün rolü ne olmalı? Şirketiniz bu kriz döneminde neyi farklı yapmalı? Nasıl hem şirkete, hem çalışanlara, hem de topluma katkı sağlamalı?

Bu soruların cevaplarını Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Özel Sektör ve COVID-19: Özel Sektörün Krizdeki Rolü” başlıklı bilgi notunda tartıştı. UNFA, COVID-19 ile etkin mücadelede özel sektörün rolünün öneminin altını çizdi.

Biz de sizin için bilgi notunun satır başlarını derledik:

COVID-19 ile ilgili pek çok belirsizlik olsa da iki husus çok net:

 1. COVID-19 şirketlerin iş süreçlerine bakış açılarını kökten değiştirmelerini gerektiriyor.
 2. Salgına karşı önlem almayan, alışıldık çalışma usulleri ile devam eden şirketlerin iş devamlılığını sağlaması mümkün değil.  

Öyleyse özel sektörün mevcut iş yapış şekillerini vakit kaybetmeden değiştirmesi, yeni koşullara adapte olması gerekiyor.

Her şeyin başı sağlık

Klişe ama doğru bir söz. Özel sektörün öncelikle;

 • Çalışanlar için evden çalışma prensibini hayata geçirmesi,
 • İş yerinden çalışması gereken kişiler için hijyen kurallarına özen göstermesi,
 • Çalışanları zorunlu olmadıkça seyahate göndermemesi,
 • Çalışma alanlarını, toplantıları, çalışanlar arasına en az 1,5 metre mesafe koyulacak şekilde düzenlemesi .

gerekiyor.

Dikkat: Kadına yönelik şiddet evde vakit geçirilen dönemlerde artıyor

 • Rapor’da verilen istatistik çok çarpıcı: Türkiye’de kadın cinayetlerinin %75’i evde gerçekleşiyor.
 • Sadece Türkiye’de değil, COVID-19’un yaygınlaştığı ve evde kalma oranının arttığı ülkelerde aile içi şiddet vakalarında artış gözleniyor.
 • Bu sebeple özel sektör çalışanlarının evde şiddet görmeleri halinde başvurabilecekleri destek hatlarının olması hayat kurtarıcı olabilir.
 • Şirket bünyesinde destek hatları olmasa bile, aile içi şiddete maruz kalınması halinde başvurulabilecek hukuki yolların ve kurumların çalışanlara hatırlatılması önemli. Bu konuda internet üzerinden eğitim düzenlenebileceği gibi, bilgilendirme mesajları atılabilir.

Dikkat: Kronik hastalığı olan, ileri yaşta ve engelli çalışanların özel önlemlere ihtiyacı olabilir

 • Kronik hastalığı olan, ileri yaşta ve engelli çalışanların özel ihtiyaçlarının olabileceğinin unutulmaması gerekiyor.
 • Bu grupların evden çalışma gibi yeni çalışma koşullarına alışmasının diğer meslektaşlara oranlar daha büyük zorluklar getirebileceği unutulmamalı.
 • Bu gibi dezavantajlı gruplara yönelik destek çalışmaları yürütmek ve onların dijital dünyaya adapte olmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak gerekebilir.

Akif olun. Fark yaratın. Ama nasıl?

Kriz dönemlerinde çevik olmak ve çözüm önerilerini hızla hayata geçirmek önemli. Rapor, özel sektöre COVID-19 ile mücadelede faaliyet alanlarına göre ve faaliyetlerinden bağımsız katkı sağlayabileceği yöntemler öneriyor.

Sektörden bağımsız öneriler:

 • En ön planda çalışan hizmet sağlayıcılara, kamu kurumlarına, uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına doğrudan finansal katkıda bulunmak,
 • Şirketin işi ile ilgili alanlarda sağlık çalışanlarına yönelik özel fırsatlar sağlamak.

Sektör bazlı öneriler:

 • Oteller için; evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına oda açmak,
 • Tekstil firmaları için; Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alıp, kalite kontrol mekanizmalarını kurup sağlık çalışanları için kişisel koruma malzemeleri üretmek,
 • Kargo ve taşımacılık firmaları için; farklı bakanlıkların ihtiyaçlarının transferi ile ilgili destek vermek.

Bu dönemde sosyal medya nasıl kullanılmalı?

Şirketinizin geleneksel ve yeni medya mecralarının bu dönemde aktif kullanılması önemli. Bu iletişim kanallarında yapılabilecek paylaşım konularına örnekler:

 • Salgına karşı alınabilecek koruyucu önlemler hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Evlere kapanan ve bu sebeple şiddete daha çok maruz kalabilecek kadınlara yönelik şiddet destek hatları hakkında bilgilendirme yapmak ve ev içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak,
 • Salgın dönemlerinde toplumun ruhsal sağlığının korunmasına yönelik birlik ve beraberlik mesajlarını, önerilerini ve aktivitelerini yaymak.