Google Ads ’de Rakip Marka Anahtar Kelime Olarak Kullanılabilir mi?

marka hakkı ihlali google ads

Av. Mustafa KESKİN

Kelimelerin İnternet kanalıyla arama motorları üzerinden aranması, gündelik aktivitelerimizden biri. Günümüzün belli bir kısmını İnternet mecralarında geçirmemiz ve merak duyduğumuz anahtar kelimeleri bu mecralara yansıtmamız, arama motorlarının  reklam almalarının yolunu açtı. Nitekim, dijital arama motoru pazarında, yaklaşık %90 oranla hakim durumda olan Google’ın 2019 yılı reklam gelirine baktığımızda,  134.81 milyar ABD doları civarında gelir elde ettiğini görmekteyiz.

Bu büyük pazarda, reklam veren olarak yer almak istediğimizde, öncelikle kendi markamızı anahtar kelime olarak kullanmayı düşünebiliriz. Peki rakip markayı Google  Ads’de anahtar kelime olarak kullanmamızda hukuken bir sakınca olabilir mi?

Bu soruyu cevaplamadan önce Google Ads sistemi nasıl işliyor, buna bakalım:

Goodle Ads Sistemi Nasıl İşliyor?

Google 2000 yılından bu yana, reklam faaliyetini yürüttüğü  Google Ads (eski adıyla Google Adwords) aracılığıyla, Google ve iş ortağı sitelerde reklam yayınlıyor. Arama motoru reklamlarının temelini anahtar kelimeler oluşturuyor.

Reklam verenler, kullanıcılar tarafından hangi kelimelerin aratılması halinde reklamlarının görülmesini istediklerini belirliyor. Seçilen kelimeler ve reklama tıklanma sayısı gibi kriterler baz alınarak Google’a ödenecek reklam ücreti belirleniyor. Bu sistemde,  rakip markayı anahtar kelime olarak seçmek ve kullanıcılar tarafından rakip marka aratıldığında, sponsor bağlantılar aracılığıyla  kendi sitenize yönlendirmek teknik olarak mümkün.

Bu halde cevaplanması gereken ikinci soru, teknik olarak mümkün olan bu uygulamanın hukuka uygun olup olmadığı.

Marka Hukuku Açısından Rakip Markanın Google Ads ‘de Anahtar Kelime Olarak Kullanılması

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 7’nci maddesinde, marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları düzenlenmiş olup maddenin 3’ncü fıkrasında marka sahibi tarafından yasaklanabilecek eylemler hüküm altına alınmıştır.

Hüküm uyarınca, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması halinde, marka sahibi bu kullanımı yasaklayabilir. Kullanımın yasaklanabilmesi için işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması gerekmektedir.

rakip marka ve isim hakkı ihlaller

Marka Sahibinin Hakları

SMK’nun 29’uncu maddesinde, 7’nci maddeye atıfla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasının marka hakkına tecavüz teşkil edeceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, rakip markanın anahtar kelime olarak kullanılması halinde, rakip marka sahibi marka hakkına tecavüzün sonlandırılmasını ve eğer uğradıysa, zararının tazmin edilmesini talep edebilir.

Yargıtay Kararları

Birçok Yargıtay kararında da, bu tarz kullanımın, marka hakkına tecavüz teşkil edeceği karar altına alınmıştır. Örneğin, Yargıtay tarafından incelenen bir dosyada, bilgi işlem piyasasında faaliyet gösteren taraflardan davalı taraf, davacıya ait “Promena” markasını Google Adwords’te anahtar kelime olarak seçtiği için Google’da “Promena” kelimesi aratıldığında davalıya ait internet sitesi sponsor bağlantı olarak görülmektedir(11. HD, 3.7.2013, E. 2012/12304, K. 2013/14141).

Davacı taraf, bu durumun marka hakkına tecavüz olduğunu ileri sürmüş ve tecavüzün sonlandırılmasını talep etmiştir. Yargıtay,  aynı piyasada faaliyet göstermelerini dikkate alarak, “Promena” kelimesi aratıldığında rakibe ait İnternet sitesinin çıkması halinin tüketiciyi yanıltabileceğini de göz önünde tutarak, davacı tarafın marka hakkına tecavüz iddialarını yerinde görmüştür.

Sonuç olarak

Mevzuat ve yargı kararları dikkate alındığında, Google Ads’a reklam verirken, anahtar kelime seçiminde dikkatli olmak önem arz etmektedir. Aksi durumda, rakip markanın anahtar kelime olarak seçilmesi halinde, marka hakkına tecavüz davasına ve tazminat taleplerine muhatap olunulabilir.


Son Yazılanlar