COVID-19 için Görevlendirilen Tüm Hekimler ‘ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI’ Kapsamında

  • COVID-19 hastalığı ile ilgili görevlendirilen tüm hekimler, uzmanlık alanları fark etmeksizin, III. Risk Grubu’ndan “Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası” kapsamına alındı.

Konu hekim hakları açısından son derece önemlidir. Çünkü:

  • COVID-19 pandemisi ile mücadelede, kamu görevlisi veya özel sektör çalışanı fark etmeksizin, uzmanlık alanı ayrımı yapılmaksızın tüm hekimlerin koronavirüs vakalarında görevlendirilmesi mümkün kılınmıştır.
  • Görevlendirmenin dayanağı, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17.03.2020 tarihli “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” başlıklı yazıdır.
  • Bahsi geçen yazıda sağlık kurumu yöneticilerinin: “Salgın sürecinde tüm Hekimler’in, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması” konusunda işbirliği yapmaları gerektiği ifade edilmiştir.
  • Buna karşın, olası komplikasyonlar veya malpraktis vakalarında hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kapsamında korunup korunmayacağı konusu netleştirilmemiş idi.
  • Konuya açıklık getirilmemiş olması, COVID-19 vakalarında görevlendirilen hekimleri tedirgin etmekte idi.
  • 23.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan: “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile konuya ilişkin soru işaretleri giderilmiştir.
  • Pandemi sebebiyle yapılan tüm görevlendirmelerin, kamu veya özel hastane fark etmeksizin ve hekimin uzmanlık alanı ne olursa olsun, zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olduğu açıklanmıştır.
  • Pandemi görevlendirmelerinin kapsam içinde olması için ilave prim tahsil edilmeyecektir.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Slide 1

Sağlık kuruluşlarının COVID-19 pandemisine hızlı adapte olarak yapıcı çözümler üretmesi ile birlikte “telesağlık hizmetleri” yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli olarak hayatımıza girdi. Peki mevzuatımız uygulamaya ne kadar uygun? Av. Begüm Feyzioğlu Türkiye’de telesağlık hizmetlerine ilişkin mevcut hukuki düzenlemeleri, ihtiyaçları ve riskleri yazdı.

Slide 2

Hasta hakkı ihlal edilen bir kişi veya duruma göre bu kişinin yakını, Türkiye’de hangi hukuki yollara başvurabilir? Hakkını nasıl ve hangi kurumlar aracılığıyla arar?

Slide 3

COVID-19 ile mücadelede kişisel verilerin korunması konusunda dikkat edilmesi gereken incelikli noktalara birlikte bakalım.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Son Yazılanlar