Yazar: Mustafa Keskin

Siemens ve Unilever: Uluslararası Şirketlerin Yerinde İnceleme Sınavı

Rekabet Kurumu Uzmanlarının şirketlerde yerinde inceleme yapma, şirkete giderek her türlü basılı veya dijital belgeleri (defter, sözleşme, e-posta, Whatsapp yazışması gibi) inceleme, yazılı veya sözlü açıklamalar talep etme yetkisi vardır. Bu yetki kimi zaman şirketlerin diğer akdi ve sözleşmesel yükümlülükleri ile çelişebilmektedir. Av. Mustafa Keskin Rekabet Kurulu’nun Unilever ve Siemens Healthcare hakkında vermiş olduğu kararlar ışığında “Yerinde İnceleme Yetkisi” konusunu inceledi.

marka hakkı ihlali google ads

Google Ads ’de Rakip Marka Anahtar Kelime Olarak Kullanılabilir mi?

Goodle Ads üzerinden reklam vermek markaların yaygın olarak başvurduğu bir pazarlama stratejisi. Peki rakip markayı Google Ads’de anahtar kelime olarak kullanmamızda hukuken bir sakınca olabilir mi? Av. Mustafa Keskin bu konuyu hukuki açıdan inceledi.