Hukuk

Antik Yunan’da Savunma

Adaleti arayanlar, günümüzde de olduğu gibi avukatlardır. Tarihsel çizgide advo catus, muhami, yalvarıcı, logograf, vekil, avukat gibi farklı isimler alsa da özünde yapılan iş aynıdır. İnsanların kurallara uygun şekilde yargılanarak, adaletin gerektiği gibi tecelli etmesini sağlamaktır. Bu çalışmada, tarihsel çizginin Yunan Mitolojisi ile Antik Yunan bölümüne girilecek ve avukatlığın Yunan’daki boyutu incelenecektir.

Türk Hukukunda Hayvan Haklarının Korunması

hayvanların da temel hakkı olan yaşam hakkına sahip olabilmesi, hayvanların diğer haklarının da varlığının kabulü ve sürdürülebilmesi bakımından son derece önemlidir.

tarihte bilinen ilk mahkeme kararı

TARİHTE BİLİNEN İLK MAHKEME KARARI

Bugünkü yazımızda bundan tam 38 yüzyıl öncesine gidiyoruz. Yer, Irak Cumhuriyeti’nin Afak şehri. Ama o zamanki adıyla Sümer İmparatorluğu’nun Nippur şehri. Tarihte bilinen ilk mahkeme kararına bakalım. Berkay Özdemir yazdı.

52 BAŞLIKTA AVUKATLIK HUKUKU

Hukuk, insandan bağımsız olarak yaşayamayacak bir kurumdur. Bu yüzden her alanın hukuku vardır. Hatta uzayın bile hukuku vardır. Ancak bizim bu çalışmadaki hedefimiz o kadar yükseklerde değil. Sorumluluğu çok fazla olan ve ufak hatalarda bile büyük sonuçlar doğurması ihtimali olan avukatlık mesleğinin hukuki boyutu, bu çalışmamızın konusu olacaktır.

Siemens ve Unilever: Uluslararası Şirketlerin Yerinde İnceleme Sınavı

Rekabet Kurumu Uzmanlarının şirketlerde yerinde inceleme yapma, şirkete giderek her türlü basılı veya dijital belgeleri (defter, sözleşme, e-posta, Whatsapp yazışması gibi) inceleme, yazılı veya sözlü açıklamalar talep etme yetkisi vardır. Bu yetki kimi zaman şirketlerin diğer akdi ve sözleşmesel yükümlülükleri ile çelişebilmektedir. Av. Mustafa Keskin Rekabet Kurulu’nun Unilever ve Siemens Healthcare hakkında vermiş olduğu kararlar ışığında “Yerinde İnceleme Yetkisi” konusunu inceledi.

Kadim Hukuklarda Cezalandırma

Kadim hukuklarda cinayet, zina, ensest veya hırsızlık nasıl cezalandırılırdı? Sümer ve Akadlarda; Babil Hukukunda, Hammurabi Kanunlarında, Hititlerde, Antik Hint ve Çin Hukukunda, kadim Türk Hukukunda cezalandırmanın hukuku… Stj. Av. Berkay ÖZDEMİR yazdı.

Kadim Hukukta Ailenin Yeri ve Önemi

Stj. Av. Berkay Özdemir, bugünkü yazısında ailenin kadim hukuktaki yerini inceledi. Sümer ve Akadlarda, Babil hukukunda, Hammurabi Kanunlarında, Hititlerde, Antik Hint ve Çin Hukukunda ve pek tabii kadim Türk Hukukunda aile, evlilik, boşanma, kadın ve çocuk hakları üzerine bir solukta okuyacağınız bilgilendirici bir yazı.