Yazar: Berkay ÖZDEMİR

Antik Yunan’da Savunma

Adaleti arayanlar, günümüzde de olduğu gibi avukatlardır. Tarihsel çizgide advo catus, muhami, yalvarıcı, logograf, vekil, avukat gibi farklı isimler alsa da özünde yapılan iş aynıdır. İnsanların kurallara uygun şekilde yargılanarak, adaletin gerektiği gibi tecelli etmesini sağlamaktır. Bu çalışmada, tarihsel çizginin Yunan Mitolojisi ile Antik Yunan bölümüne girilecek ve avukatlığın Yunan’daki boyutu incelenecektir.

tarihte bilinen ilk mahkeme kararı

TARİHTE BİLİNEN İLK MAHKEME KARARI

Bugünkü yazımızda bundan tam 38 yüzyıl öncesine gidiyoruz. Yer, Irak Cumhuriyeti’nin Afak şehri. Ama o zamanki adıyla Sümer İmparatorluğu’nun Nippur şehri. Tarihte bilinen ilk mahkeme kararına bakalım. Berkay Özdemir yazdı.

52 BAŞLIKTA AVUKATLIK HUKUKU

Hukuk, insandan bağımsız olarak yaşayamayacak bir kurumdur. Bu yüzden her alanın hukuku vardır. Hatta uzayın bile hukuku vardır. Ancak bizim bu çalışmadaki hedefimiz o kadar yükseklerde değil. Sorumluluğu çok fazla olan ve ufak hatalarda bile büyük sonuçlar doğurması ihtimali olan avukatlık mesleğinin hukuki boyutu, bu çalışmamızın konusu olacaktır.

25. Kare ve Sübliminal Mesajların Reklamlarda Kullanımı: Hukuki Bir İnceleme

25. kare tekniğini duydunuz mu? İnsan gözünün gördüğü ama gördüğünü algılayamayacağı reklamlar; çeşitli mecralarda karşımıza çıkıyor. 25. kare geçerliliği kanıtlanmış bir manipulasyon tekniği. Türk mevzuatında ve diğer pek çok mevzuatta yasaklanmış olmasına rağmen denetim eksikliği olduğu görünüyor. Stj. Av. Berkay Özdemir yazdı.

eskişehir gezi

Eskişehir’de Bir Gün

Çibörek, Porsuk Çayı, Devrim Arabaları, Hızlı Tren, Odunpazarı Evleri ile bildiğimiz Eskişehir… Berkay ÖZDEMİR’in kaleminden bir günlük Eskişehir hikayesi. Ne yenilir? SEreler görülür? Ne kadar harcanır?

Kadim Hukuklarda Cezalandırma

Kadim hukuklarda cinayet, zina, ensest veya hırsızlık nasıl cezalandırılırdı? Sümer ve Akadlarda; Babil Hukukunda, Hammurabi Kanunlarında, Hititlerde, Antik Hint ve Çin Hukukunda, kadim Türk Hukukunda cezalandırmanın hukuku… Stj. Av. Berkay ÖZDEMİR yazdı.

Kadim Hukukta Ailenin Yeri ve Önemi

Stj. Av. Berkay Özdemir, bugünkü yazısında ailenin kadim hukuktaki yerini inceledi. Sümer ve Akadlarda, Babil hukukunda, Hammurabi Kanunlarında, Hititlerde, Antik Hint ve Çin Hukukunda ve pek tabii kadim Türk Hukukunda aile, evlilik, boşanma, kadın ve çocuk hakları üzerine bir solukta okuyacağınız bilgilendirici bir yazı.

Sığınma Evleri: Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Bir Kurum

Geçtiğimiz yazıda aile içi şiddete maruz kalan kişilerin başvurabileceği hukuki tedbirleri açıklamıştık. Bu yazıda ise bu tedbirlerden birine odaklanacak; sığınma evlerinin kuruluşu, yapısı, kabul süreci ve diğer konular hakkında bilgiler vereceğiz. Stj. Av. Berkay Özdemir yazdı.

Aile İçi Şiddet : Başvurulacak Hukuki Tedbirler

Türkiye’de kadın cinayetlerinin %75’i evde gerçekleşiyor. Sadece Türkiye’de değil, COVID-19’un yaygınlaştığı ve evde kalma oranının arttığı ülkelerde, aile içi şiddet vakalarında artış gözleniyor. Stj. Av. Berkay Özdemir, aile içi şiddetin önlenmesinde kritik öneme sahip hukuki tedbirleri anlattı.